Proč zateplovat?

[widgets_on_pages id=1]Program Nová Zelená úsporám přinese finanční podporu a do budoucna úsporu pro desetitisíce domácností. Jedna miliarda korun státní podpory v programu navíc přinese zhruba 2 700 pracovních míst. Opatření budou financována formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Program předpokládá poskytovat dotace ve třech hladinách a chce tak motivovat žadatele, aby zvolili co nejkvalitnější opatření.

Hladina 1 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % – podpora 25 % z uznatelných nákladů.

Hladina 2 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % – podpora 35 % z uznatelných nákladů.

Hladina 3 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % – podpora 50 % z uznatelných nákladů.

Při platnosti vyhlášky k zákonu 406/2000 Sb., o požadavcích na energetickou náročnost budov, bude v březnu vypsána první výzva s předpokládanou alokací 1,4 miliardy korun. Příjem žádostí o dotace bude zahájen v srpnu 2013. Žadatelé tedy budou mít dostatek času na zpracování projektové dokumentace. Výzva pro veřejné budovy je očekávána v roce 2014. O dotaci můžete zažádat elektronicky nebo na krajských pracovištích SFŽP, kde Vaši žádost zadají do elektronické databáze vyškolení odborníci. O dotaci z programu Nová Zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní. Uznány budou náklady na opatření realizované po 1. lednu 2013. Podívejte se na modelový příklad, ať víte, kolik můžete ušetřit. Žadateli o dotace mohou být fyzické osoby – vlastníci rodinných a bytových domů, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty nebo další právnické osoby.