Úvod

Zelená úsporám 2014

[widgets_on_pages id=1]Úspěšný dotační program Zelená úsporám bude opět spuštěn. Nový program Zelená úsporám v roce 2014 přináší možnost dotace na zateplení rodinných domů, ale také bytových domů včetně panelových a veřejných budov. Lze také zateplit pouze jednotlivé části domu, jako jsou okna, kotle nebo celé fasády. Opatření budou financována formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Bude se podporovat i příprava projektové dokumentace, nejvíce bude podporována revitalizace a rekonstrukce stávajících budov. Část peněz je však určena i novostavbám nízkoenergetických domů. Veškeré podmínky k vyřízení dotace najdete zde.

zelenausporam

Hlavní principy programu Zelená úsporám 2

Zelená úsporám 2 má za cíl umožnit příjemcům podpory snížit energetickou náročnost budov a provozní náklady a současně snížit emise skleníkových plynů. Dalším cílem je zvýšit kulturu bydlení a kvalitu života žadatelů a v neposlední řadě zlepšit vzhled měst a obcí v ČR. Hlavní filosofií Zelené dotace je zpřístupnit financování podporovaných opatření pro všechny zájemce se schváleným projektem. Podívejte se na modelový příklad zateplení oken a domu, kde naleznete i orientační ceník. Veškeré dokumenty k vyřízení Dotace Zelená úsporám 2014 aktuálně najdete v sekci Dokumenty a předpisy ke stažení.

Program Zelená úsporám se vyznačoval:

  • vysokou mírou účasti státu na prováděné investici, v průměru 67%;
  • paušální podporou bez zohlednění skutečné návratnosti investice do zateplení a zdroje na vytápění pro investora/zadavatele;
  • nebyla řešena otázka financování investice u žadatelů, kteří nedisponují dostatečnými finančními prostředky a z jakéhokoli důvodu nejsou schopni sjednat komerční dluhové financování investice.

Zelená úsporám II má za cíl vytvořit nové podmínky pro realizaci investice i ze strany žadatelů, kteří nemají dostatek vlastních finančních zdrojů a současně nemají přístup k úvěru nebo půjčce od komerčních bank. Dalším cílem na rok 2014 je minimalizovat finanční náklady z titulu dluhového financování pro žadatele, aby tak nevznikaly nové překážky pro realizaci investice. Nová Zelená úsporám se bude snažit vytvořit férové podmínky státní podpory tak, aby všichni žadatelé dosáhli na stejnou nebo podobnou míru podpory vlastní investice a v neposlední řadě se bude snažit vynakládat finanční prostředky státu maximálně účelně, s péčí řádného hospodáře.

principyprogramu

Dotace na zateplení domu

O dotační příspěvek mohou žádat fyzické a právnické osoby – vlastníci rodinných a bytových domů, bytová družstva a společenství vlastníků, obce a města, včetně jejich příspěvkových organizací, školy, školky, nezisková kulturní a podobná zařízení, nemocnice, léčebny, domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou, neziskové společnosti a církve a náboženské společnosti. O dotace na zateplení domu 2014 lze žádat nejen před realizací, ale nově také po ní. Uznány budou náklady na opatření realizované po 1. lednu 2014. Nová Zelená úsporám podporuje všechny investice pro snížení energetické náročnosti budov. Jedná se o dotace zateplení fasád, výměnu okenních a dveřních výplní, zateplení střešního pláště, stropu nad nejvyšším vytápěným podlažím, zateplení podlah, stropu a stěn sousedících s nevytápěnými prostory a novostavby domů v pasivním energetickém standardu.

Zelená úspora – dotační fond z Evropské unie

Nové žádosti o dotace se budou podávat elektronicky, podle jednotlivých výzev. Větší šanci tak budou mít ti žadatelé, kteří budou mít zpracovanou projektovou dokumentaci a připraveny všechny podklady. Po vyčerpání alokovaných finančních prostředků bude příjem žádostí ukončen až do další výzvy. Předpokládaný termín první alokace finančních prostředků bude v březnu roku 2014 ve výši cca 1,4 miliardy korun. V letech 2013 – 2020 by postupně měla být alokovaná částka ve výši 28 miliard korun, získaná prodejem emisních povolenek. První výzva pro veřejné budovy by měla být vypsána v roce 2014, kde se předpokládá postupná alokace dalších 10 miliard korun z evropských dotačních fondů.

Více informací naleznete v prezentacích MŽP ČR, které naleznete v sekci Dokumenty a předpisy ke stažení. Pokud budete mít jakékoli dotazy, můžete se obrátit na Poradnu, kde Vám vyškolený personál zodpoví veškeré otázky.