Harmonogram – administrace

[widgets_on_pages id=1]Zde je předpokládaný harmonogram programu Nová Zelená úsporám:

 

listopad 2012 – oficiální představení záměru programu NOVÁ Zelená úsporám

ministrem ŽP

prosinec 2012 – diskuze záměru s odbornou veřejností a zájmovými svazy, schvalování programu vládou včetně mezirezortního připomínkového řízení

leden – únor 2013 – vyhlášení podmínek programu NOVÁ Zelená úsporám

březen 2013 – vypsání první výzvy pro příjem žádostí s předpokládanou alokací 1,4 mld. Kč – návrh podpořit v první výzvě pouze rekonstrukci rodinných domů z důvodu nejrychlejší přípravy a schvalování projektů a tím nejrychlejší přínos pro ekonomiku

srpen 2013 – zahájení příjmu žádostí v rámci první výzvy

podzim 2013 – administrace žádostí v rámci první výzvy

podzim 2013 – první vyplacené prostředky v rámci první výzvy

2014 – vyhlášení výzvy pro objekty veřejné služby

2015 – realizace úsporných opatření v objektech veřejné služby

Podpora v programu Nová Zelená úsporám bude podpora alokována ve formě výzev

na předem stanovený termín, oblast podpory a výši prostředků určených k podpoře. Příjem žádostí ve výzvě bude zastaven buď uplynutím lhůty výzvy, nebo při přečerpání

alokace o nastavenou hodnotu. Tím bude zabezpečena kontrola nad počtem žádostí a

požadavky na podporu. Příjem žádostí do programu bude probíhat výhradně elektronicky s pozdějším dodáním podkladů v listinné podobě (automatické sledování naplnění alokace Výzvy). Vývoj programu Nová Zelená úsporám bude průběžně vyhodnocován, alokace výzev

včetně předmětu podpory bude nastavována dle potřeb programu. Vyhlášení první výzvy bude v dostatečném časovém předstihu před příjmem žádostí. Dále bude stanovena maximální doba realizace u jednotlivých opatření. Navíc na rozdíl od programu Zelená úsporám se nepředpokládá přímé zapojení bank do procesu administrace žádostí, administrace všech žádostí bude probíhat výhradně na SFŽP, kde bude připraven tým zkušených specialistů. Byla zavedená síť kontaktních míst na 14 krajských pracovištích SFŽP. Všechny potřebné dokumenty najdete zde.