Jak úspěšně zažádat o dotaci?

[widgets_on_pages id=1]Pokud chcete zažádat o dotaci, doporučujeme Vám obrátit se na specializovanou firmu, kde pracuje vyškolený personál, který Vám se vším poradí. Ušetříte tak nejen Váš čas, ale můžete si být jistí, že Vaše žádost je vyplněna správně a pracovníci udělali vše pro to, aby Vám byla dotace přiznána. Pokud si nejste s něčím jistí, stačí se zeptat v Poradně nebo se obrátit na bezplatnou informační linku 800 260 500 (PO – PÁ 7:30 – 16:00). Více informací naleznete také v sekci Proč zateplovat.

 

Mezi sledované parametry patří:

• průměrný součinitel prostupu tepla budovy – Uem [W/(m2.K)];

• měrná roční potřeba tepla na vytápění – EA [kWh/(m2.rok)];

• určeny hraniční hodnoty těchto parametrů pro jednotlivé hladiny podpory.

 

Dosažení bude doloženo odborným posudkem dle požadavku Fondu. Součástí posudku bude Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí a nový stav (dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb.).