Kolik ušetřím?

[widgets_on_pages id=1]Program Nová Zelená úsporám motivuje všechny žadatele, aby si zvolili kvalitnější opatření a dostali tak vyšší podporu. Návrh nastavení míry podpory pro první výzvu programu naleznete v sekci Proč zateplovat. Pro lepší představu, kolik můžete díky programu ušetřit, přikládáme modelový příklad:

Výchozí stav budovy před realizací úsporných opatření:

• rodinný dům obdélníkového půdorysu

• 1 nadzemní podlaží, obytné podkroví, částečné podsklepení

• obvodové zdivo smíšené tl. 450 mm

• sedlová střecha zateplena 150 mm MW mezi krokve

• ostatní konstrukce nezatepleny

• původní okna – zdvojená dřevěná

• průměrný součinitel prostupu tepla Uem = 0,79 [W/(m2.K)]

• měrná roční potřeba tepla na vytápění EA = 143 kWh/(m2.rok)]

 

Snížení energetické náročnosti obytných budov:

• maximální míra přímé podpory stanovena dle dosažené hladiny opatření

• 25% pro hladinu 1, 35% pro hladinu 2 a 50% pro hladinu 3

 

 

Hladina 1

Zateplený dům

Hladina 2

Nízkoenergetický dům

Hladina 3

Komplexní opatření

Náklady (Kč)

592 013 Kč

717 012 Kč

871 921 Kč

Výše přímé dotace (Kč)

148 003 Kč

250 954 Kč

435 961 Kč

Míra přímé podpory (%)

25 %

35 %

50 %

Úspora (Kč/rok)

Hnědé uhlí

20 800 Kč

24 800 Kč

30 000 Kč

Zemní plyn

31 200 Kč

37 200 Kč

45 000 Kč

Prostá návratnost (roků) – bez podpory

Hnědé uhlí

28,5

28,9

29,1

Zemní plyn

19,0

19,3

19,4

Prostá návratnost (roků) – s podporou

Hnědé uhlí

21,3

18,8

14,5

Zemní plyn

14,2

12,5

9,7

 

 

 

Nová výstavba obytných budov

• přímá fixní podpora na rodinný dům či na bytovou jednotku v bytovém domě (za předpokladu povinné instalace alespoň jednoho obnovitelného zdroje energie na vytápění)

• další finanční zvýhodnění na rodinný dům nebo na jednu bytovou jednotku v bytovém

domě, který splní navíc i požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie nebo na

nulové budovy

V případě jakýkoli dotazů, se obraťte na Poradnu.